• ARBENIGO MEWN DYLUNIO GWEFANNAU

 • ARBENIGO MEWN ADEILADU GWEFANNAU

 • RYDYM YN CARU DYLUNIO

 • RYDYM YN CARU ADEILADU

 • PRISIAU CYSTADLEUOL – GWAITH PROFFESIYNOL

 • RYDYM YN GOFALU AM EIN CLEIENTIAID

Pam 'Calon'?

Gyda'r rhan fwyaf o'n tîm yn wreiddiol o Gymru, mae calon yn bwysig i ni, rydym bob amser yn rhoi ein calonnau ac eneidiau i mewn i bob prosiect i ddod a gwaith o ansawdd uchel a proffesiynol i chi.

SUT GALLWN NI HELP?

RYDYM YN CREU ATEBION DIGIDOL FFORDDIADWY

Dyma rhai ffigurau hwylus amdanom ni

680
Gwpanaid o goffi i ni wedi ei wneud
99
Cleientiaid wedi gweithio gyda
169
Prosiectau sydd wedi'u cwblhau
30
Gwefannau wedi ei gyhoeddi

Mae dyluniad yn fwy na sut mae rhywbeth yn edrych ac yn teimlo. Mae a wnelo fo â sut mae rhywbeth yn gweithio.

— Steve Jobs —

Beth ydym ni'n ei wneud?

Mae ein tîm talentog o weithwyr proffesiynol creadigol yn arbenigo mewn Dylunio ac Adeiladu, E-farchnata, brandio a dylunio. Rydym yn angerddol yn yr hyn rydym yn ei wneud ac yn ôl ein cwsmeriaid rydym yn ei gwneud ein gwaith yn dda iawn.

Beth mae ein cleientiaid yn ei ddweud

 • Roeddem mor falch ein bod wedi penderfynu defnyddio Calon Creadigol i ddylunio ac adeiladu ein gwefan. O’r dechrau mae wedi bod yn hawdd gweithio gyda nhw ac wedi ein helpu i gyflawni gwefan gwych a dyluniadau e-marchnata effeithiol.

  — Elvin Thomas - Gŵyl Cefn Gwlad Cymru —
 • Roedd Calon Creadigol yn drefnus dros ben a daethom nhw a arbenigedd sylweddol at y bwrdd.

  — Iris Thomas - Ar Lan y Mor —
 • Marc Calon Creadigol wedi bod yn help mawr i ni.  Gwefan newydd a gwelyeta da iawn

  — Jayne - Merched y Wawr —

Portffolio

Dyma i chi ychydig o enghreifftiau o'n gwaith. Cycyllwch gyda ni er mwyn gweld mwy o esiamplau

Cysylltu

Fyddwn yn hoff iawn i wybod mwy am eich prosiect a sut medrwn ni eich helpu. Danfonwch eich manylion isod ac fe wnawn ddod yn ôl atoch yn fuan iawn.

Loading

  post@caloncreadigol.com

  02922 525301

  Tŷ Sophia, 28 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ

  Back to Top